Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2020. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Nguyễn Danh Duyên - Tổng giám đốc EVNHANOI điều hành buổi lễ. Tham dự hội nghị có Hội đồng thành viên, BanTổng giámđốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Trưởng các Ban và Trưởng các đơn vị theo dõi lễ ký kết thông qua hệ thống cầu truyền hình.

1

Ông Đoàn Đức Tiến - Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự báo cáo kết quả thực hiện công tác VHDN năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác VHDN năm 2019, ông Đoàn Đức Tiến - Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự đã nêu những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực thi VHDN. Trong đó, quan trọng là EVNHANOI đã triển khai 8 nội dung lớn đúng kế hoạch, đúng mục tiêu và có chất lượng cao, với nhiều đổi mới sáng tạo đã mang lại những thành công tốt đẹp và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá chấm điểm thực thi VHDN đạt điểm tuyệt đối (100%).

Trong năm 2020, Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp EVNHANOI đề ra nhiệm vụ, kế hoạch thực thi VHDN với 5 nội dung lớn: Xây dựng kế hoạch sát với thực tế và đổi mới hình thức hoạt động; Triển khai cam kết của người đứng đầu và toàn thể CBCNV thực thi VHDN; Đẩy mạnh truyền thông nội bộ, quảng bá hình ảnh thương hiệu EVNHANOI; Đổi mới hoạt động VHDN với phương châm phong phú, sáng tạo, hợp lực đồng hành cùng Thủ đô; Xây dựng hình ảnh người thợ điện Thủ đô chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, ứng xử văn minh.

4

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI phát biểu chỉ đạo tại lễ ký cam kết VHDN

Hội nghị đã nghe 02 ý kiến tham luận của Công ty Điện lực Long Biên và Trung tâm chăm sóc khách hàng. Các đơn vị đã thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để thực thi có hiệu quả, thiết thực văn hóa doanh nghiệp trong cán bộ công nhân viên lao động. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI khẳng định sau 10 năm triển khai xây dựng VHDN, EVN HANOI đã có những thay đổi tích cực, đặc biệt có những quy định cụ thể về hành vi ứng xử với đồng nghiệp, với xã hội; Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dần tốt lên, được lãnh đạo cấp trên và xã hội ghi nhận.

2

Ông Nguyễn Danh Duyên - Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo VHDN EVNHANOI phát biểu chỉ đạo tại lễ ký cam kết VHDN

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký cam kết VHDN, ông Nguyễn Danh Duyên - Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo VHDN EVNHANOI khẳng định : EVNHANOI luôn xác định công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ giá trị cốt lõi, gắn mục tiêu với hành động và sứ mệnh lịch sử của EVNHANOI. Trong năm 2020, khi mà dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến toàn xã hội, từng đơn vị, cá nhân phải nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần của người thợ điện Thủ đô để làm cho hình ảnh EVNHANOI được nâng cao trong lòng khách hàng cũng như nhân dân Thủ đô.

3

Lãnh đạo EVNHANOI ký cam kết thực thi VHDN năm 2020 tại buổi lễ

(Hải Minh)