Thực hiện chủ đề công tác năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về: “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cụ thể hóa các cam kết của EVN HANOI đối với người lao động trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

Trong thời gian qua, công tác đào tạo của EVN HANOI đã không ngừng cải tiến và đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt đối với công nhân lao động trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc.

Nhằm đa dạng hóa các hình thức đào tạo nội bộ, EVN HANOI đang tiếp tục triển khai trang web đào tạo trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử gồm các nội dung chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo năm 2017. CBCNV trong toàn Tổng công ty có thể chủ động tham gia các khóa học online

D o to e 1

Cùng với đó trong năm 2017, EVN HANOI đã thực hiện đổi mới công tác đào tạo nâng bậc, giữ bậc công nhân kỹ thuật các nghề trong Tổng công ty. Công tác hướng dẫn, bồi huấn lý thuyết nâng bậc không những đẩy mạnh phân cấp giao các đơn vị triển khai thực hiện tại đơn vị, mà còn nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn ban đầu áp dụng hình thức đào tạo bồi huấn lý thuyết qua hệ thống truyền hình. Đây là lần đầu tiên ứng dụng đào tạo qua cầu truyền hình được áp dụng cho đào tạo bồi huấn nâng bậc công nhân kỹ thuật, đã góp phần thuận lợi rất lớn cho việc tham dự học của công nhân trực tiếp tại các điểm cầu, tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển (so với hình thức học tập trung tại Tổng công ty hàng năm). Ngoài ra, tham dự học tại các điểm cầu còn có các CBCNV thuộc diện giữ bậc hoặc tại các bộ phận nghiệp vụ khác có nhu cầu học tập, trau dồi, nâng cao trình độ bản thân.

A TienKhaimac

Đồng chí Đoàn Đức Tiến - Trường Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty khai mạc lớp tập huấn nâng bậc qua cầu truyền hình

Anh Phong

Hình ảnh học tập qua cầu truyền hình

EVN HANOI cũng đã xây dựng phần mềm thi lý thuyết nâng bậc online góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động học, ôn luyện và tham gia thi nâng bậc, giữ bậc năm 2017.

Kết quả đổi mới đã đem lại cho người lao động của EVN HANOI những thuận lợi, dễ dàng học tập, nâng cao năng lực đáp ứng công việc, đảm bảo thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Với các giải pháp đổi mới trong công tác đào tạo cùng các chương trình, công cụ học tập, sát hạch trình độ chuyên môn thường xuyên, liên tục sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động nâng cao trình độ, năng lực phát triển nghề nghiệp, đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng đến từng CBCNV, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập của Tổng công ty và các đơn vị thành viên hướng đến mục tiêu: “Chuyên nghiệp – Văn Minh – Hiệu quả”, cụ thể hóa cam kết của EVN HANOI trong tài liệu văn hóa doanh nghiệp với người lao động.

(Thu Phương - Phương Thanh)