Sáng ngày 30/6/2020 tại Hà Nội, đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN và đoàn công tác EVN đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Nam và Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng.

30620tgdliendoan1

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và đoàn công tác EVN làm việc với đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVN đã báo cáo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình sản xuất kinh doanh của EVN 6 tháng đầu năm 2020, các tác động của dịch bệnh COVID-19 tới các hoạt động công tác của EVN và những khó khăn thách thức trong thời gian tới. Thay mặt Công đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN cũng đã báo cáo nhanh về tình hình thực hiện các các chế độ chính sách đối với người lao động ngành Điện trong thời gian vừa qua.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Đình Khang hoan nghênh EVN đã chủ động có những giải pháp chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời đã có nhiều nỗ lực cố gắng để đảm bảo đời sống cho người lao động ngành Điện, nhất là trong bối cảnh người lao động toàn xã hội đều bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19.

Đối với một số kiến nghị của EVN, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất với đề nghị của EVN về việc tổ chức buổi làm việc giữa các bộ phận chuyên môn trong tháng 7/2020 để bàn bạc, trao đổi cụ thể với mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định để doanh nghiệp vừa hoạt động tốt vừa đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.

(evn.com.vn)