EVNHANOI trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng mong muốn hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện trong thời gian dịch COVID – 19 đang diễn ra, EVNHANOI kính gửi đến Quý khách hàng sử dụng điện Thông tin giảm giá điện, giảm tiền điện năm 2020, bao gồm các nội dung sau:

11         22         33 

Qúy khách hàng có thể nhập thông tin trên hóa đơn tiền điện: Chọn đối tượng giá điện, thông tin về kỳ, tháng hóa đơn, điện năng tiêu thụ,… để công cụ hỗ trợ tự động tính toán hóa đơn tiền điện của mình.

Chúng tôi cũng cung cấp mã QR-code giúp khách hàng truy cập công cụ tính toán hóa đơn một cách tiện lợi thông qua việc quét mã và trải nghiệm dịch vụ.

QRCode gia dien

Mã QR-Code truy cập công cụ tính toán hóa đơn một cách tiện lợi

Chi tiết tại các văn bản dưới đây.

1. Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. (Tải tại đây)

2. Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện. (Tải tại đây)

3. Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.(Tải tại đây)

4. Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020. (Tải tại đây)

5. Văn bản 2968/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Tải tại đây).

(EVNHANOI)