Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện thượng khẩn số 3990/EVN-AT ngày 31/7/2019 gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA).

190731 EVN Cong dien 1

190731 EVN Cong dien 2

190731 EVN Cong dien 3

Công điện EVN

(evn.com.vn)