Công điện số 6031/EVN-AT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 22/12/2017 gửi các đơn vị trực thuộc Tập đoàn về chủ động ứng phó với bão số 16 có tên quốc tế là Tembin.

congdien6031evnngay22122017 1

Xem/tải Công điện số 94/CĐ-TW ngày 22/12/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại đây

(evn.com.vn)