Phát sóng 6h45 ngày 04/7/2016

 

(VOV giao thông)