Ngày 8-1, tại Hà Nội, Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVN.ICT) đã đón nhận Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn thông tin do Công ty chứng nhận DAS Việt Nam- đại diện của tổ chức chứng nhận DAS Anh quốc trao.

1iso1

Ông Phạm Dương Minh- Giám đốc EVN.ICT đón nhận  chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn thông tin do bà Nguyễn Hương Giang- Giám đốc Công ty DAS Việt Nam trao. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an ninh thông tin hệ thống, đặc biệt, với các hệ thống thông tin trong EVN nếu thông tin không bảo mật, từ tháng 2-2015, EVN.ICT đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý An toàn bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 trong hoạt động quản lý vận hành các hệ thống VTDR, CNTT của EVN.ICT.

Từ tháng 4-2015, EVN.ICT đã tiến hành khảo sát, đánh giá và đào tạo. Các nhóm công tác, các bộ phận, tư vấn đã nỗ lực hoàn thành các khối lượng công việc trong thời gian 6 tháng.

1iso2

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn

Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý an toàn bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013, tức hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) là một giải pháp quan trọng, hiệu quả để bảo vệ tài sản thông tin và hoạt động của EVN.ICT trong hoạt động tổ chức sản xuất của mình

Các hệ thống thông tin  trọng yếu do EVN.ICT quản lý bao gồm hệ thống Kết nối thông tin hạ tầng, hạ tầng kết nối trung tâm dữ liệu và các hệ thống phần mềm trọng yếu, như: FMIS, CMIS, HRMS, QLKT, XDCB, các trang thông tin điện tử...,.

Việc triển khai hoạt động quản lý an toàn bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013 đã khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng đảm an toàn thông tin cho các hệ thống trọng yếu của EVN do EVN.ICT quản lý.

(icon.com.vn)