Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) là 6,514 tỷ kWh, đạt 48,8% kế hoạch năm, tăng 11,24% so với cùng kỳ năm 2014. Hệ thống điện khu vực miền Trung cơ bản vận hành an toàn, liên tục đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

EVNCPC cho biết, các đơn vị có mức tăng trưởng điện thương phẩm cao là: Công ty Điện lực Đăk Nông (tăng 19,9%), Công ty Điện lực Đăk Lăk ( tăng16,89%), Công ty Điện lực Khánh Hòa ( tăng 12,25%),...

Trong điều kiện phụ tải tăng cao, đặc biệt là trong các đợt nắng nóng gay gắt trong thời gian qua, EVNCPC đã nỗ lực để đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn cho khách hàng. Theo đó, các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của EVNCPC đều thực hiện thấp hơn mức chỉ tiêu EVN giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014.

 

 

Cụ thể, chỉ số MAIFI (tần suất mất điện thoáng qua bình quân) là 2,4 lần/khách hàng, giảm 0,8 lần/khách hàng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số SAIDI (tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân) là 1.106,3 phút/khách hàng, giảm 478,2 phút/khách hàng so với cùng kỳ năm 2014. Chỉ số SAIFI (tần suất mất điện kéo dài bình quân) là 7,8 lần/khách hàng, giảm 2,7 lần/khách hàng so với cùng kỳ năm trước.

EVNCPC cũng đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn 09 xã, với khối lượng tiếp nhận gồm 201 km đường dây hạ áp, và bán lẻ đến 17.130 hộ. Như vậy, số xã EVNCPC quản lý bán điện trực tiếp đến nay đạt 1.381 xã.

Bên cạnh đó, EVNCPC và các công ty điện lực phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đều khắp ở các địa phương khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Đặc biệt, các công ty điện lực đã phối hợp với các trường tiểu học, THCS triển khai thực hiện công tác “Tuyên truyền kiến thức TKĐ trong trường học”, phối hợp với Sở Công Thương và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phát động phong trào thi đua ‘‘Tiết kiệm điện trong công sở”... Kết quả, trong 6 tháng đã tiết kiệm được hơn 126,6 triệu kWh, đạt 63,31% so với kế hoạch năm, và vượt 10,68% so với cùng kỳ năm 2014.

 
(evn.com.vn)