Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh đã tổ chức cuộc họp nhằm trình bày thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho các đơn vị liên quan và lấy ý kiến đóng góp lần cuối.

 Trình bày báo cáo Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), Thường trực Ban chỉ đạo cho biết: Mục tiêu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao cạnh tranh, đảm bảo minh bạch, công bằng, hiệu quả, không những vậy phải đảm bảo ngành Điện phát triển bền vững nhưng giá điện phải hợp lý.

Theo đó, bên bán điện là tất cả các nhà máy điện có công suất trên 30 MW bắt buộc phải tham gia thị trường điện. Các nhà máy thủy điện dưới 30 MW được phép lựa chọn tham gia thị trường khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, đưa các nhà máy điện BOT và nhà máy thủy điện đa mục tiêu tham gia chào giá và xét giá thị trường.

Còn bên mua điện, sẽ khác với thị trường phát điện cạnh tranh chỉ có một đơn vị mua buôn duy nhất, thị trường bán buôn điện cạnh tranh có nhiều đơn vị mua điện trên thị trường, bao gồm: 5 tổng công ty điện lực; khách hàng lớn có đủ điều kiện; đơn vị mua buôn mới và Công ty Mua bán điện.

Các doanh nghiệp lớn có đủ điều kiện sẽ được mua buôn điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện - Ảnh:evn.com.vn

Ban chỉ đạo cũng xây dựng kế hoạch thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh được hình thành và phát triển theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2016) vận hành thí điểm bước 1 thị trường bán buôn điện cạnh tranh; giai đoạn 2 (2017 - 2018) vận hành thí điểm bước 2 thị trường bán buôn điện cạnh tranh; giai đoạn 3 (2018 - 2019) vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết: Chính phủ và Bộ Công Thương đã rất thận trọng trong việc xây dựng Thị trường bán buôn điện cạnh tranh bắt đầu từ năm 2016 bởi việc xây dựng Thị trường bán buôn cạnh tranh phải đạt được nhiều mục tiêu trong đó quan trọng nhất là vẫn đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống điện. Chính vì thế, Bộ Công Thương xây dựng lộ trình từ nay đến 2019 sẽ vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh để trong quá trình triển khai cần theo dõi để điều chỉnh kịp thời.

“Sau cuộc họp này, Cục Điều tiết Điện lực phải hoàn thiện báo cáo để Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong tháng 7. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này các đơn vị cùng với Bộ Công Thương hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; hoàn thiện tái cơ cấu ngành Điện; đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin”, ông Hoàng Quốc Vượng – Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

 
(evn.com.vn)