Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đang được cải thiện rõ rệt. Thời gian phục hồi điện sau sự cố trong vòng 2 giờ; thời gian lắp đặt công tơ mới nhanh hơn thời gian quy định (cho khách hàng ở đô thị là 3 ngày và ở nông thôn là 5 ngày), đạt 83,17% so với tổng số trường hợp phát triển khách hàng mới ở đô thị và 88,61% khách hàng ở nông thôn.

 

Công nhân EVNSPC cải tạo lưới điện hạ áp tại huyện Long Hồ (Vĩnh Long) góp phần giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Ảnh: icon.com.vn

Năm nay, EVN đặt mục tiêu thời gian mất điện trung bình trong năm đối với một khách hàng (SAIDI) là 2.630 phút, giảm 67,43% so với năm 2012. Số lần mất điện kéo dài trên 5 phút (SAIFI) là 15,36 lần, giảm 60,8% so với năm 2012. Số lần mất điện thoáng qua (MAIFI) là 2,56 lần so với 5,07 lần của năm 2012. Như vậy, chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện theo tiêu chuẩn quốc tế của toàn Tập đoàn ngày càng được cải thiện rõ rệt và được khách hàng ghi nhận.  

Công tác dịch vụ khách hàng cũng có nhiều chuyển biến tích cực và nhận được sự đồng thuận ngày càng cao của khách hàng. Để thực hiện được, Tập đoàn đã ban hành sửa đổi Bộ Quy trình kinh doanh điện năng theo yêu cầu mới. Các Tổng công ty Điện lực áp dụng Quy trình một cửa, rút gọn thủ tục để giảm tối đa thời gian cấp điện cho các khách hàng. Như vậy, chỉ tiêu tiếp cận điện năng giảm từ 155 ngày xuống còn 36 ngày. Trong khi theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, yêu cầu rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn tối đa là 70 ngày. 

Nhiều ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong kinh doanh điện năng được triển khai, mở rộng khai thác các tiện ích, tính năng hỗ trợ các giao dịch với khách hàng qua giao diện điện tử trên các thiết bị di động, internet, các ứng dụng về đăng ký cấp điện mới, đọc chỉ số, tra cứu thông tin khách hàng, tra cứu chỉ số, lấy hóa đơn điện tử. Hiện tổng số khách hàng mua điện trực tiếp của Tập đoàn đạt 21,48 triệu khách hàng, tăng 1,45 lần so với năm 2010 (bình quân tăng 7,72%/năm). Điểm bình quân đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn Tập đoàn cũng tăng hàng năm và đạt 7,5/10 vào năm 2015. 

Để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế, Tập đoàn còn thực hiện nhiều giải pháp giải quyết kịp thời các nhu cầu điện đột xuất như trồng Thanh long, phát triển nuôi tôm hộ gia đình ở một số tỉnh Tây Nam bộ, hoàn thành các công trình cấp điện cho các Tổ hợp công nghiệp có quy mô lớn của các nhà đầu tư nước ngoài như Tập đoàn SAMSUNG ở Thái Nguyên và Bắc Ninh, khu Công nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh, khu công nghiệp dệt ở Quảng Ninh…. 

EVN cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) sẽ giảm xuống 400 phút.

 

 
(icon.com.vn)