“Tính đến nay, 142 kỹ sư, công nhân (theo định biên phân bổ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phục vụ cho Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã được đào tạo kỹ lưỡng, bài bản, sẵn sàng vận hành Nhà máy Thủy điện Lai Châu”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Đức – Phó giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La.

Theo ông Đức, Công ty Thủy điện Sơn La được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, đồng bộ vật tư thiết bị và chuẩn bị nhân lực cho công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Để chuẩn bị cho kế hoạch phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015, ngay từ năm 2013, Công ty Thủy điện Sơn La đã thành lập phòng Chuẩn bị sản xuất Lai Châu để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Các kỹ sư Công ty Thủy điện Sơn La tham gia giám sát thi công công trình Thủy điện Lai Châu - Ảnh: evn.com.vn

 

Theo đó, với 142 nhân lực được tuyển, đối với lực lượng vận hành, Công ty đào tạo cơ bản 2 tháng để tìm hiểu hệ thống công nghệ tại Nhà máy thủy điện Sơn La. Sau đó Công ty sẽ kiểm tra phân loại chất lượng rồi lựa chọn vị trí chức danh và đào tạo.

Với chức danh kỹ sư trưởng ca yêu cầu đào tạo khắt khe nhất. Các ứng viên ở vị trí này sẽ được đào tạo từ chức danh đơn giản nhất như trực phụ, trực chính, trực cửa nhận nước, trực đập tràn, trực gian máy sau đó lên trưởng kíp rồi đến trưởng ca. Mỗi chức danh đó đều phải đào tạo lý thuyết, thực hành, xử lý sự cố và vượt qua kỳ thi sát hạch mới được công nhận chức danh.

Tính đến nay Công ty đã hoàn thành công tác đào tạo đối với tất cả các chức danh quản lý vận hành. Theo kế hoạch, đến tháng 9/2015, 100% quân số sẽ được tập trung để sẵn sàng cho công tác tiếp quản và vận hành Nhà máy.

 
(evn.com.vn)