Để phục vụ các yêu cầu về hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân cả nước dịp lễ Noel, Tết Dương lịch năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ không cắt điện trong dịp này trừ trường hợp bất khả kháng.

 

Theo đó, EVN yêu cầu trong các ngày lễ Noel (từ 0h ngày 24/12 đến hết 24h ngày 25/12/2015), Tết Dương lịch (từ 0h ngày 31/12/2015 đến hết 24h ngày 01/01/2016) không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn.
EVN yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch năm 2016. Có văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết.
Các đơn vị phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương xem xét, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp lễ, Tết. Kiểm tra, rà soát, củng cố và tổ chức thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ quan, đơn vị.


EVN đặc biệt lưu ý các Tổng công ty Điện lực phải chỉ đạo các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp lễ, Tết, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết.  

Các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật chào mừng năm mới phải lưu ý đặc biệt.


Riêng với Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT), EVN yêu cầu tổ chức kiểm tra, đảm bảo hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc phục vụ điều hành hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của Tập đoàn. Đồng thời, Trung tâm làm việc với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), yêu cầu Viettel lập phương án đảm bảo các đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và thông tin liên lạc phục vụ điều hành hệ thống điện trong dịp Tết Dương lịch.

Sau các ngày Lễ, Tết Dương lịch các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia phải báo cáo tình hình vận hành, cung cấp điện về Tập đoàn.

(icon.com.vn)