Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông vừa có văn bản số 10191/TB-BNN-TCTL (ngày 16/12/2015) thông báo về việc lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2015-2016, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

 

 

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều tiết các hồ chứa nước thủy điện: Sơn La, Hòa Bình,- Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung dòng chảy cho hạ du, phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2015-2016, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Cụ thể gồm 03 đợt như sau:

 

Đợt 1: từ 0 giờ ngày 21/1 đến 24 giờ ngày 26/1/2016 (6 ngày)

 

Đợt 2: từ 0 giờ ngày 3/2 đến 24 giờ ngày 6/2/2016 (4 ngày)

 

Đợt 3: từ 0 giờ ngày 16/2 đến 24 giờ ngày 23/2/2016 (8 ngày)

 

Trong thời gian trên, mực nước sông Hồng tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì ở mức +2,20m trở lên.

 

Để bảo đảm cung cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở NN&PTNT, các công ty khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy nước, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, tập trung đưa nước lên ruộng theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm; tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước trên. Ngoài thời gian 3 đợt lấy nước trên, cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.

 

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương báo cáo phương án lấy nước về Bộ (thông qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 30/12/2015.

 

Trước đó, ngày 30/11, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị “Thống nhất lịch điều tiết hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ”. Trên cơ sở những tính toán, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các địa phương, Tổng cục Thủy lợi đã thống nhất phương án lấy nước được chia thành 3 đợt với tổng cộng 18 ngày như trên. Theo tính toán của Tổng cục Thủy lợi, Tổng lượng nước điều tiết phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016 khoảng 4,86 tỷ m3.