Dự kiến trong năm 2016, EVN HANOI sẽ tập trung thực hiện đầu tư xây dựng 40 dự án lưới điện 110kV và 168 dự án trung hạ thế, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm đưa vào vận hành các công trình lưới điện 110kV cấp bách đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố Hà Nội.

 Để đảm bảo cấp điện cho Hà Nội trong dịp hè năm 2016, cũng như những năm tiếp theo, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã sớm chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát tình hình cung ứng điện, đồng thời lập giải pháp cấp điện cụ thể, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện khởi công đúng tiến độ đối với các công trình trọng điểm.


Đến hết quí I/2016, EVN HANOI đã đóng điện đưa vào vận hành 16 công trình điện trong đó đó có một số các công trình trọng điểm như: Nâng công suất các máy biến áp thuộc các trạm 220kV, 110kV: Mai Động, Hà Đông, Thượng Đình, Sài Đồng… Tại một số khu vực có tốc độ tăng trưởng cao như Long Biên, Cầu Giấy, Hà Đông, EVN HANOI đã  tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ cũng như có phương án san tải các trạm biến áp 110kV, tăng cường công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện,  tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư...
 

 Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội nâng công suất, chống quá tải các trạm biến áp phân phối trên địa bàn Thủ đô.


 

Trạm 110kV Mỗ Lao - một trong các công trình phục vụ chống quá tải lưới điện đang được khẩn trương xây dựng để đưa vào vận hành tháng 6/2016 nhằm tăng cường và đảm bảo cấp ổn định điện cho trung tâm quận Hà Đông và các quận xung quanh.


Cầu thép dẫn cáp qua sông Nhuệ đấu nối vào Trạm 110kV Mỗ Lao.

Nâng công suất, chống quá tải các trạm biến áp phân phối trên địa bàn Hà Đông.
 
(icon.com.vn)