Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 832/QĐ-EVN có hiệu lực từ 1-9-2015.

 Công nhân Công ty Điện lực Sóc Sơn (EVN HANOI) ghi chỉ số công tơ. Ảnh: icon.com.vn

Việc sửa đổi và bổ sung nhằm làm minh bạch hơn công tác ghi chỉ số công tơ và hướng tới nâng cao hơn nữa quyền lợi của khách hàng, chất lượng dịch vụ cung cấp của ngành Điện. Nội dung thay đổi và bổ sung lần này trong Bộ Quy trình kinh doanh điện năng bám sát vào các thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của EVN trong thời gian qua, tập trung vào các nội dung sau: Đảm bảo quyền giám sát công tác ghi chỉ số công tơ điện của khách hàng. Đối với việc ghi chỉ số công tơ tại vị trí lắp đặt, khách hàng sử dụng điện có thể lựa chọn hình thức trực tiếp giám sát việc ghi chỉ số công tơ, hoặc hình thức gián tiếp, theo đó, khách hàng có thể thông qua người đại diện như tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, đại diện dân cư hoặc tổ chức, cá nhân được khách hàng sử dụng điện ủy quyền. Mọi giải đáp và thắc mắc của khách hàng về công tác ghi chỉ số phải được giải quyết nhanh chóng trong vòng 24h.

Các Công ty Điện lực/Điện lực phải đảm bảo về quyền giám sát của khách hàng sử dụng điện đối với công tác ghi chỉ số công tơ điện. Đối với việc ghi chỉ số công tơ từ xa, đơn vị điện lực thông báo kết quả ghi chỉ số công tơ cho khách hàng sử dụng điện trong vòng 1 ngày làm việc kể từ thời điểm ghi chỉ số để khách hàng đối chiếu và giám sát. Các hình thức giám sát, thông báo kết quả ghi chỉ số công tơ được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện. Việc thông báo chỉ số công tơ cho khách hàng, đơn vị có thể áp dụng nhưng không hạn chế các hình thức: Giấy thông báo, website, email, SMS...

Khi phát hiện sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ, phải thực hiện thoái hoàn/truy thu với khách hàng theo quy định, nghiêm cấm việc tự thỏa thuận với khách hàng.

Nhằm thực hiện tốt và nghiêm túc các nội dung sửa đổi của Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, EVN sẽ triển khai đồng bộ việc đào tạo, hướng dẫn tất cả CBCNV liên quan trong toàn hệ thống. Quán triệt và xác định rõ việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của EVN. Công khai nội dung của Bộ Quy trình kinh doanh tại tất cả các Phòng Giao dịch khách hàng, Đội Quản lý điện tổng hợp, website của các đơn vị

Trong tháng 9, EVN đã nhận được những thông tin hết sức kịp thời của các cơ quan truyền thông về hóa đơn tiền điện. Đây là những thông tin giúp EVN nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và chất lượng công tác dịch vụ khách hàng. EVN đã chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực kiểm tra nghiêm túc, khẩn trương và xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra sai phạm. Khách hàng  khi có thắc mắc về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng liên hệ ngay với Trung tâm chăm sóc khách hàng của các Tổng Công ty Điện lực và Phòng Giao dịch khách hàng của các Công ty Điện lực để được giải quyết trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông tin.

 

 
(icon.com.vn)