Trước những phản ứng của dư luận về lo ngại các tập đoàn độc quyền tìm cách tính lỗ tỉ giá vào giá bán điện, chiều ngày 15.9, ông Đinh Quang Tri - Phó TGĐ phụ trách tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết, EVN sẽ xem xét việc biến động tỉ giá để không tính vào giá bán điện ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

 

Ông Tri cho biết:

Đến nay, EVN có nhiều khoản tăng thêm do chịu tác động của chênh lệch tỉ giá. Tuy nhiên, trong thời gian tới, trước hết đối với khoản 2.000 tỉ chênh lệch tỉ giá năm 2015 mà phải đưa ngay vào chi phí sản xuất, EVN sẽ chỉ đạo các TCty trực thuộc tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách tăng sản lượng các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy thủy điện có giá thành thấp, yêu cầu các nhà máy phát tăng sản lượng, huy động tối đa công suất để tăng lợi nhuận để bù vào. 

EVN khẳng định từ nay đến cuối năm EVN sẽ không xin điều chỉnh giá điện, giá điện sẽ vẫn giữ nguyên như hiện nay. Không phải vì điều chỉnh tỉ giá mà EVN xin điều chỉnh giá điện. Trước hết doanh nghiệp sẽ tìm mọi biện pháp tối ưu hóa chi phí, tăng lợi nhuận để đưa được khoảng chênh lệch tỉ giá 2.000 tỉ đồng năm 2015 vào mà không bị lỗ.

Đối với khoản chênh lệch tỉ giá 10.000 tỉ đồng do các khoản vay dài hạn của EVN tăng thêm do các đợt điều chỉnh tỉ giá vừa qua, EVN sẽ xin phép Chính phủ phân bổ dần chứ không đưa ngay vào giá thành điện. Như vậy, trong năm 2015, việc xử lý tài chính của EVN sẽ không có vấn đề gì lớn, vẫn bảo đảm sản xuất kinh doanh được. Chênh lệch giá chúng tôi sẽ giải quyết bằng các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận từ các nhà máy có giá thành sản xuất thấp.

Mới đây, lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản VN (TKV) cũng đề xuất việc hạch toán lại các chi phí tăng lên vào giá điện. Liệu chi phí sản xuất điện của TKV có được tính vào giá điện hay không?

- Thông tư 56 của Bộ Công Thương quy định, khi đàm phán các hợp đồng mua bán điện với các nhà máy bên ngoài EVN và các nhà máy hạch toán độc lập nhưng thuộc EVN, đều theo nguyên tắc đối với các khoản vay ngoại tệ, trong giá điện sẽ có công thức điều chỉnh tỉ giá. Tuy nhiên cho đến nay, Bộ Công thương chưa cho phép điều chỉnh tỉ giá đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả trong hay ngoài EVN. 

Vì vậy EVN sẽ phải chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, nhưng tôi cho rằng cũng không điều chỉnh lên được, mà trước tiên doanh nghiệp phải phấn đấu bù đắp chi phí bằng các hoạt động hiệu quả. Trong trường hợp bất khả kháng, không thể xử lý được phải báo cáo Bộ Công thương, Bộ Tài chính có biện pháp xử lý, cũng tương tự như EVN đã kiến nghị là không hạch toán vào chi phí ngay mà cho phép phân bổ dần, lấy lợi nhuận từ những năm sau bù vào, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng vì những khoản nợ này chưa đến hạn trả. 

Vì có những khoản nợ của EVN tới 30 năm mới phải trả, nếu trích ngay một khoản để đấy mà đến 30 năm sau mới phải trả là không cần thiết. Nếu phân bổ ngay một lúc, doanh nghiệp sẽ lỗ, còn phân bổ dần dần trong vòng 5 - 7 năm doanh nghiệp vẫn chịu đựng được. Đối với dòng tiền các khoản chênh lệch tỉ giá chưa đến hạn trả nợ chưa thể gọi là lỗ ngay được.

Một lần nữa tôi xin khẳng định là trong năm 2015, EVN không đề xuất điều chỉnh giá điện, EVN sẽ chỉ đạo các đơn vị bằng mọi biện pháp khắc phục. Sang năm EVN vẫn phải tính toán tiếp để giữ mức ổn đinh càng lâu càng tốt.

 

 
(laodong.com.vn )