Trong 5 năm qua, EVN đã hoàn thành vượt kế hoạch đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn; bán điện dưới giá thành, góp phần đảm bảo phúc lợi, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Chính phủ.

 

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, giai đoạn 2011 - 2015, Tập đoàn đã nỗ lực đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo vượt kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2011-2015 đã góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, cùng Trung ương và Chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định chính trị, an ninh tại các địa bàn trọng điểm tại 5 tỉnh Tây Nguyên, khu vực Tây Nam bộ, Tây Bắc. Trên tuyến biên giới quốc gia. “Đến nay hầu hết các xã biên giới đã được cấp điện góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh định cư, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới”, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An đánh giá.

Theo đại diện EVN, 5 năm qua, hướng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi đã được Tập đoàn đặc biệt quan tâm. Các Tổng công ty Điện lực, các Công ty Điện lực thi đua, phấn đấu hoàn thành Chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp để bán điện trực tiếp đến hộ tiêu thụ điện ở nông thôn. Đây là một phong trào thi đua có quy mô rộng lớn, triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, có hiệu quả tác động tích cực đến lợi ích cho người dân nông thôn, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội.

“Xác định điện khí hóa nông thôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đóng góp hiệu quả trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng cung cấp điện cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, Tây Nam bộ, Tây Nguyên”, đại diện EVN cho biết.

 
(evn.com.vn )