Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã trao đổi với evn.com.vn về những kế hoạch, định hướng hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2015.

Cổ phần hóa là nhiệm vụ trọng tâm

Khẳng định công tác cổ phần hóa sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức công đoàn phải tham gia trong năm 2015, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu cho biết, đã và đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ này.


Theo đó, cổ phần hóa là yêu cầu tất yếu trong hội nhập và phát triển, góp phần nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người lao động. Bởi vậy, tổ chức Công đoàn cũng không thể đứng ngoài cuộc mà “vai trò, trách nhiệm sẽ ngày càng nặng nề hơn”


“Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch, những bước đi cụ thể, sao cho tiến trình cổ phần hóa được thực hiện khoa học, hiệu quả, không gây xáo trộn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động” – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.


Tổng công ty Phát điện 3 sẽ cổ phần hóa trong 2015. Tiếp theo đó là Tổng công ty Phát điện 1 và Tổng công ty Phát điện 2. Khi thực hiện cổ phần hóa, có rất nhiều việc, nhiều lĩnh vực cần tổ chức công đoàn tham gia như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tập đoàn về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cho người lao động biết, hiểu rõ, từ đó tích cực tham gia và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong quá trình thực hiện cổ phần hoá; Hướng dẫn, giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của người lao động về cổ phần hoá; Kiểm tra, giám sát để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong quá trình thực hiện cổ phần hoá.

 

Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: evn.com.vn

Để thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong quá trình này, năm 2014, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập công đoàn cấp trên cơ sở tại 3 tổng công ty phát điện, phù hợp với mô hình tổ chức của chuyên môn và gánh vác cùng lãnh đạo chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp.

Cùng với việc kiện toàn bộ máy hoạt động, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn các Tổng công ty phát điện về CPH, mở nhiều lớp nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong việc tham gia có hiệu quả vào kế hoạch CPH 3 Tổng công ty phát điện của EVN.

“Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ chỉ đạo sát sao và hỗ trợ, phối hợp với Chính quyền tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp các công đoàn cơ sở tham gia có hiệu quả vào quá trình CPH của đơn vị trong thời gian tới” - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết.

 

 

 Phong trào thi đua trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến hợp lý hóa sản xuất luôn được người lao động trong toàn EVN ủng hộ và tham gia.- Ảnh: evn.com.vn

Hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở

 Đó là một trong những điểm được Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Khuất Quang Mậu nhấn mạnh về hoạt động công đoàn trong năm 2015 cũng như về lâu dài, đồng thời triển khai theo chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Theo người đứng đầu Công đoàn Điện lực Việt Nam, các phong trào sẽ ngày càng được cải tiến, đảm bảo lợi ích hài hòa và hiệu quả thiết thực. Ví dụ, trước đây, phong trào thi đua có giai đoạn nặng về gắn biển công trình, nhưng thực tế nó chỉ phù hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoặc mang ý nghĩa ghi nhớ một sự kiện trọng đại chứ khó có thể hỗ trợ cho việc tăng năng suất lao động. Chính vì vậy, nhiều năm trở lại đây, Công đoàn Điện lực Việt Nam xác định phát động phong trào thi đua phải phục vụ nhiệm vụ chung của Tập đoàn.


Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua truyền thống như: "Ca vận hành an toàn kinh tế", "Sửa chữa đảm bảo an toàn - chất lượng - tiến độ" trong các đơn vị sản xuất, phong trào "Trạm biến áp và đường dây kiễu mẫu" ở các công ty truyền tải, phong trào "thu ngân viên giỏi", “giao dịch viên giỏi” ở các Tổng công ty điện lực, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phong trào gắn chặt với chủ trương, mục tiêu của EVN như: Phong trào thi đua trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến hợp lý hóa sản xuất,…  rất được người lao động ủng hộ và tham gia.


Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao, xây dựng đời sống tinh thần cũng chuyển dần về cơ sở, giảm bớt hoạt động bề rộng, bề nổi, sao cho những người lao động thực sự là đối tượng được thụ hưởng.

Xác định khối lượng công việc cũng như vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong năm mới là nặng nề, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định, Công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt cho người lao động. Trong đó, sẽ ưu tiên hơn cho những người công nhân, lao động của Tập đoàn ở vùng sâu vùng xa bởi “anh em ở đó vốn luôn phải chịu thiệt thòi”.

 

Một số nội dung hoạt động trọng tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2015:

- Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn; triển khai chương trình nâng cao chất lượng về thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Tham gia có hiệu quả vào tiến trình cổ phần hóa, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình vì người lao động, quan tâm giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Tham gia tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

- Phối hợp với chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác BHLĐ, phòng chống lụt bão; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua nước rút, thi đua mũi nhọn, thi đua thường niên, lao động sáng tạo tại các đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Tiếp tục phối hợp tổ chức phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu; thi đua khối các công đoàn tập đoàn, tổng công ty thuộc Tổng liên đoàn.
- Tổ chức Hội nghị điển hình EVN, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc.
- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  giai đoạn 2010 - 2015.

 

 
(evn.com.vn)