Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin cung cấp một số thông tin về tình hình cung ứng điện trong 5 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi (từ ngày 15 - 19/02/2015) như sau:

1. Công tác chuẩn bị:

Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của đồng bào cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, EVN đã có Chỉ thị số 141/EVN-KD ngày 14/01/2015 chỉ đạo các đơn vị đảm bảo cung ứng điện Tết Nguyên đán. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều đã lập phương án chi tiết đảm bảo cung ứng điện, an toàn phòng chống cháy nổ và trực tăng cường trong các ngày Tết. Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVN với tinh thần sẵn sàng cao.

2. Tình hình cung cấp điện trong các ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015:

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi (từ ngày 15 - 19/02/2015) tình hình cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy.

Phụ tải hệ thống điện quốc gia trong các ngày từ 15 - 19/02/2015 đạt công suất cao nhất là 16.391 MW (ngày 15/2), thấp nhất là 13.386 MW (ngày 19/02). Sản lượng cao nhất là 310,436 triệu kWh (ngày 15/02), thấp nhất là 256,871 triệu kWh (ngày 19/02). Tổng công suất khả dụng nguồn điện là 23.500 MW.

Các nhà máy điện và lưới điện truyền tải vận hành ổn định. Không xảy ra sự cố lưới điện phân phối, không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ.

3. Tình hình lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2014 - 2015 ở các địa phương khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ:

- Về cung cấp điện: Các trạm bơm nước kể cả các trạm bơm dã chiến phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2014 - 2015 của các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ được cung cấp điện liên tục, ổn định.

- Về cung cấp nước: Tính đến hết đợt 3 lấy nước (12h00 ngày 16/2/2014), diện tích đủ nước phục vụ gieo cấy của toàn khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ là 604.194ha, đạt 95,62% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413        Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội

 
(evn.com.vn)