Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), trong tháng 1 lưu lượng nước về các hồ thủy điện ổn định.

Cụ thể, các hồ thủy điện ở miền Bắc đều có lượng nước về tốt, lượng nước về vượt giá trị trung bình nhiều năm (TBNN), tần suất đạt từ 6% - 42%, chỉ có hồ thủy điện Nậm Chiến, Thác Bà nước về thấp hơn giá trị TBNN, tần suất đạt từ 63% - 69%.

Đối với các hồ thuỷ điện Quảng Trị, Hương Điền, A Lưới, Đak Mi, Sông Tranh, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Buôn Kuôp khu vực miền Trung, lượng nước về đạt tương đương và vượt giá trị TBNN, tần suất đạt từ 6% - 48%.

 

Hồ thủy điện Đơn Dương cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Đa Nhim có lượng nước về ổn định - Ảnh: evn.com.vn

 

Các hồ có lượng nước về thấp hơn giá trị TBNN gồm Bình Điền, A Vương, Sông Côn, An Khê - KaNak, Krông Hnăng, Sông Ba Hạ, tần suất đạt từ 65% - 98%. Trong tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số hồ thủy điện ở miền Trung dòng chảy tăng lên, các hồ phải tiến hành xả thừa bao gồm A Lưới, Sông Tranh, Sông Hinh.

Tính đến thời điểm cuối tháng 1/2015, các hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2) tích được 813,8 triệu m3. Các hồ trên lưu vực sông Ba (Sông Ba Hạ, Kanak, Sông Hinh, Krong Hnăng) tích được 666,52 triệu m3.

Đối với các hồ thuỷ điện khu vực Tây Nguyên và miền Nam, lượng nước về các hồ trong khu vực giảm thấp hơn so với giá trị TBNN. Tần suất nước về nhánh sông Sê San đạt từ 48% - 65%; tần suất nước về nhánh sông Srepok đạt từ 81% - 96%, lượng nước về các hồ trên các nhánh sông Đồng Nai tần suất đạt từ 64% - 98%.

Theo A0, tổng lượng nước tích trong các hồ tại thời điểm 31/01 là 28,54 tỷ m3 (chiếm 86,5% tổng dung tích hữu ích), tương đương sản lượng điện là 10,798 tỷ kWh.

Trong tháng 2 và tháng 3, mức nước các hồ được A0 cập nhật theo mực nước thực tế của các hồ. Dựa trên diễn biến thủy văn cuối năm 2014, tháng 1 năm 2015 và tham khảo các bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, A0 nhận định, tổng sản lượng thủy điện tương ứng với lưu lượng nước về trong các tháng 2 và tháng 3 là 1,78 tỷ kWh và 1,56 tỷ kWh.

 
(evn.com.vn)