Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có thông báo (số 10393/TB-BNN-TCTL, ngày 27/12/2104) về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 vùng Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

 Theo đó, Bộ NN&PTNT đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều tiết các hồ chứa thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang thực hiện 3 đợt xả nước bổ sung nguồn nước cho hạ du phục vụ gieo cấy đông xuân 2014 - 2015.

Trong thời gian này, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội sẽ được duy trì ở mức từ 2,2 m trở lên.

Các đợt lấy nước

Đợt 1: Gồm 5 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/1/2015 đến 24 giờ ngày 23/1/2015.

Đợt 2: Gồm 9 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 30/1/2015 đến 24 giờ ngày 7/2/2015.

Đợt 3: Gồm 5 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 13/2/2015 đến 24 giờ ngày 17/2/2015.

Để thực hiện việc lấy nước được hiệu quả, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở NN&PTNT, các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết lấy nước, chủ động trữ nước, tập trung đưa nước lên ruộng theo đúng kế hoạch, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước.

Bên cạnh đó, ngoài thời gian xả nước các hồ chứa thủy điện, các địa phương cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có để cấp nước khi điều kiện cho phép.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương gửi phương án lấy nước chi tiết qua Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) trước ngày 5/1/2015. Trong thời gian lấy nước, các thông tin liên quan sẽ được Tổng cục Thủy lợi thường xuyên cập nhật, thông báo qua email.

Bộ cũng đề nghị các Sở NN&PTNT phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Tổng cục Thủy lợi.

 
(evn.com.vn)