(HNM) - Hôm nay (ngày 10-7), Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNHANOI đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ EVNHANOI đặt mục tiêu phát huy những thời cơ, thuận lợi, tiếp bước chặng đường phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

EVNHN

EVNHANOI đẩy mạnh tự động hóa trong công tác vận hành và kinh doanh để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Nâng cao chỉ số hài lòng 

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVN HANOI Nguyễn Danh Duyên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy EVNHANOI đã tập trung chỉ đạo các giải pháp quản lý kỹ thuật - vận hành; xây dựng phương thức vận hành tối ưu, tăng cường áp dụng công nghệ vào sản xuất. Vì vậy, tình trạng quá tải lưới điện giảm đáng kể so với giai đoạn 2010-2015, góp phần đáp ứng nhu cầu điện của nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, chỉ tiêu tổn thất và chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty đã về đích trước 1 năm so với kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trong đó, chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối năm 2019 là 204,77 phút, giảm 1.155,23 phút so với năm 2015 (1.360 phút).

Trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, Đảng ủy EVN HANOI đã tập trung chỉ đạo xây dựng đề án “Nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020”. Điểm nhấn của đề án là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông" và ứng dụng khoa học công nghệ. Nhờ đó, chỉ số hài lòng khách hàng năm 2019 của toàn Tổng công ty đạt trung bình 8,2 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2015). Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 là 3,93 ngày (thấp hơn 3,07 ngày so với quy định 7 ngày của tập đoàn và thấp hơn 4,8 ngày so với năm 2015).

Với hơn 2,57 triệu khách hàng, doanh thu bán điện năm 2019 của EVNHANOI đạt 40.062 tỷ đồng, tăng 57,96% so với năm 2015. Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ thu nộp tiền điện hằng năm đều đạt trên 99%. Trong đó, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,7%. Tổng công ty đã bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho các hoạt động chính trị của Đảng và Nhà nước, các sự kiện ngoại giao, văn hóa, thể thao và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy EVN HANOI đã quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy Hà Nội bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty không ngừng phát triển về số lượng và chất l­ượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các chương trình công tác lớn của Đảng ủy Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã thực hiện 45 cuộc kiểm tra tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đảng ủy EVNHANOI đã chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TƯ ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; quan tâm phát triển Đảng đối với công nhân lao động trực tiếp. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 843 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 40,5% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới.

Xác định rõ 3 khâu đột phá

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ EVNHANOI có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong đó sẽ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây được xác định là giai đoạn có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức đặt ra đối với toàn Đảng bộ. Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ EVNHANOI có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống đoàn kết, đơn vị anh hùng. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần tích cực và hiệu quả xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội cũng đã xác định 3 khâu đột phá. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tập trung vào các nội dung củng cố tổ chức cơ sở Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng. Thứ hai là từng bước hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh việc tự động hóa trong công tác vận hành và kinh doanh điện năng; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. Thứ ba là đẩy mạnh đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên “Chuyên nghiệp - văn minh - hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Về một số chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn thông tin, Đảng bộ EVNHANOI phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm cung cấp điện với mức tăng trưởng dự kiến bình quân 8%/năm (tương ứng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến đạt khoảng 30,7 tỷ kWh); tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 3,55%. Phấn đấu đạt điểm đánh giá hài lòng khách hàng tăng dần đều theo các năm; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện vào năm 2025; chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu dưới 3 ngày…

Đảng bộ cũng đề ra mục tiêu: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 15%). Cùng với đó, các tổ chức cơ sở Đảng phấn đấu hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi năm kết nạp 80-100 đảng viên mới, phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên mới.

211 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 9-7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị. 211 đại biểu chính thức đại diện cho 2.698 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã tham dự.

Tại phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch; bầu Đoàn Thư ký. Đại hội cũng đã thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của đại hội.

(hanoimoi.com.vn)