Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Tổ chức Fitch xếp hạng tín nhiệm mức BB với triển vọng ổn định. 

Mức BB của EVNHANOI ngang bằng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và của công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội là một trong những doanh nghiệp điện đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà trong toàn khu vực đạt được thành tựu trên. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho EVNHANOI tăng cường khả năng huy động tài chính thông qua các nguồn đa dạng hơn, bao gồm cả từ các thị trường vốn quốc tế, với việc phát hành trái phiếu dài hạn.

Fitch Ratings Shutterstock

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch (Nguồn ảnh: Internet)

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viênTổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết: “Đây là dấu mốc quan trọng với EVN. Định mức tín nhiệm tích cực của Fitch là nền tảng quan trọng để Tổng công ty từng bước tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai bằng cách tối ưu hóa cơ cấu vốn và đa dạng hóa nguồn huy động”.

Ban Toàn cầu về Năng lượng và Khai khoáng của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ hoạt động đánh giá định mức tín nhiệm thông qua hỗ trợ tư vấn và tài chính, và chỉ định Ngân hàng Mizuho tư vấn công tác chuẩn bị cho việc thực hiện đánh giá và xếp hạng tín nhiệm. Hoạt động này được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Quỹ Tư vấn Hạ tầng Công Tư (PPIAF) và Quỹ Hạ tầng Toàn cầu (GIF).

“Hỗ trợ EVNHANOI đạt được xếp hạng tín nhiệm quốc tế là một phần trong chiến lược hợp tác xuyên suốt của Ngân hàng Thế giới giúp ngành năng lượng xây dựng chiến lược huy động vốn bền vững," bà Stefanie Stallmeister, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết. “Xếp hạng trên thể hiện kết quả hoạt động và kinh doanh vững mạnh của các công ty điện tại Việt Nam và dự kiến sẽ giúp thu hút được thêm nguồn vốn thương mại đang rất cần thiết”.

Theo Fitch, EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm mức BB là do vị thế thống lĩnh của Tổng công ty trong lĩnh vực phân phối điện tại Hà Nội, mạng lưới khách hàng đa dạng và ổn định, tài khoản phải thu ở mức thấp. Nếu EVNHANOI có thể duy trì được kết quả hoạt động tài chính và thiết lập những kết quả tốt về tự động hóa và cơ chế định giá điện độc lập, xếp hạng tín nhiệm riêng cho Tổng công ty có thể còn được nâng cao hơn nữa.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội cấp điện cho trên 2,5 triệu khách hàng tại Hà Nội trong năm 2019, với doanh số trên 40 ngàn tỷ đồng (1,7 tỷ USD). EVNHANOI quản lý và vận hành hệ thống điện lưới phục vụ nhu cầu điệncho trung tâm kinh tế có tốc độ tăng trưởng tiêu dùng bình quân 10% mỗi năm.

Hoạt động này là một hợp phần trong quá trình hợp tác dài hạn của Ngân hàng Thế giới với Chính phủ Việt Nam nhằm tìm ra hướng đi mới để thu hút đầu tư tư nhân vào ngành điện. Ngân hàng Thế giới ước tính ngành điện cần huy động khoảng 10 tỷ USD cho đầu tư hàng năm đến năm 2030, trong đó riêng EVN cần huy động khoảng 5 tỷ USD mỗi năm.

Tải thông tin báo chí từ World Bank tại đây.

(Hải Minh)