Ngày 03/7/2020, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực (PTĐL) về kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án trong giai đoạn 2016 - 2025 cũng như các thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và đưa ra kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách giúp EVNHANOI tháo gỡ các khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện.

Trong quá trình thực hiện Quy hoạch PTĐL, Kế hoạch đầu tư xây dựng, EVNHANOI luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Công thương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về PTĐL, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự giúp đỡ hiệu quả của các Sở, ngành và các địa phương của Thành phố Hà Nội, do đó nhiều dự án đầu tư xây dựng lưới điện do EVNHANOI làm chủ đầu tư đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời đưa vào vận hành, góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2

Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Tổng giám đốc EVNHANOI phát biểu tại cuộc họp

Tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc trong công tác quy hoạch, thỏa thuận tuyến, địa điểm xây dựng chưa thật sự đồng bộ trong thực hiện quy hoạch điện và quy hoạch xây dựng, công trình điện cần làm trước một bước nhưng công trình đường giao thông chưa có kế hoạch xây dựng nên không thoả thuận được vị trí, đất đai, đến nay chưa thực hiện được.

Các dự án đầu tư xây dựng lưới điện, đặc biệt là đối với vị trí móng cột điện thuộc các dự án theo tuyến, trải dài qua nhiều địa bàn, nhiều chủ sử dụng đất,
khi thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) diện tích đất xây dựng các vị trí móng cột tạo ra các diện tích chéo méo khó canh tác, các chủ sử dụng đề nghị Nhà nước thu hồi hết phần diện tích chéo méo này, dẫn đến công tác đền bù GPMB bị vướng mắc, kéo dài.

Đa số các dự án đang thi công phải tạm dừng do các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện các giải pháp cách ly xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến đường dây, đền bù giải phóng mặt bằng cũng phải tạm dừng do không tổ chức được các cuộc họp với các bên có liên quan để thống nhất nội dung, kiểm đếm tài sản và xác định nguồn gốc đất. Các nhà thầu trong và ngoài nước chưa xác định được thời gian cấp hàng đối với các gói thầu đã ký hợp đồng, chuỗi cung ứng hàng hóa cho sản xuất vật tư thiết bị điện cũng bị gián đoạn do các nước và Việt Nam đang phải tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch.

1

Ông Bành Phước Chung – Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội phát biểu tại cuộc họp

Theo đánh giá, nhu cầu phụ tải trên toàn thành phố tính đến năm 2025 sẽ đạt 6.800 MW, do đó để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải của thành phố Hà Nội cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ các dự án trong giai đoạn 2016-2020 còn đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch cũng như các dự án giai đoạn 2021-2025. EVNHANOI đang nỗ lực phối hợp với các Sở ban ngành cùng các bên liên quan tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng. Khi các dự án được triển khai và đóng điện đưa vào vận hành sẽ góp phần cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

(Việt Anh)