Hiện nay, tất cả các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tại các quận/huyện trên địa bàn Thủ đô đã triển khai dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đồng thời với việc cung cấp các dịch vụ về điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia cũng được EVNHANOI tiến hành từ cuối năm 2019.

Cụ thể, Từ tháng 12/2019, ngoài trang web Chăm sóc khách hàng (http://cskh.evnhanoi.com.vn/) của EVNHANOI, khách hàng sử dụng điện có thể thực hiện yêu cầu cấp điện mới qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) để đăng ký cấp điện mới qua lưới hạ áp/trung áp. Sau khi nhân viên giao dịch của Điện lực nhận yêu cầu từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn theo cú pháp: “Dien luc da tiep nhan ho so yeu cau dich vu De tra cuu thong tin tai Cong dich vu cong quoc gia, Quy khach hang vui long su dung ma ho so xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxx” (chú ý mã hồ sơ do Cổng Dịch vụ công Quốc gia sinh ra và chuyển sang).

Đối với khách hàng sử dụng điện tại Hà Nội, khi đăng ký cấp điện mới qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có thể thực hiện những bước sau đây:

1

Đăng ký tài khoản: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html và Đăng ký tài khoản tại Cổng dịch vụ công Quốc gia

2

Đăng ký dịch vụ cấp điện mới hạ áp

3

Đăng ký dịch vụ cấp điện mới trung áp

4

Thanh toán tiền điện trực tuyến

Bên cạnh đó, ngày 24/12/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành việc đưa 9 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 còn lại kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia, đánh dấu mốc 12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 của EVN đã kết nối xong với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có yêu cầu chỉ cần truy cập địa chỉ trang web: www.dichvucong.gov.vn có thể sử dụng 12 dịch vụ điện như: Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; Thanh toán tiền điện; Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; Thay đổi mục đích sử dụng điện; Thay đổi định mức sử dụng điện; Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện; Thay đổi thông tin đã đăng ký; Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; Gia hạn Hợp đồng mua bán điện; Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

evnhanoivscongdichvucong

EVNHANOI hoàn thành việc kết nối các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Trong quá trình thực hiện các yêu cầu về dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, khách hàng sử dụng điện tại Hà Nội có thắc mắc xin liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHANOI 19001288 để được hỗ trợ 24/7.

(Hải Phượng)