Trong thời gian qua, để tiện lợi cho các khách hàng, thanh toán tiền điện, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) đã áp dụng nhiều phương thức thanh toán; trong đó thanh toán bằng hình thức trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng được nhiều người lựa chọn vì tính năng tiện dụng và mang lại hiệu quả cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.

Longform Trich no tien dien 3

(Ngân Quyên)