Ngày 04/04, đoàn chuyên gia về năng lượng của Bộ nước - thủy lợi và năng lượng Ethiopia đã có buổi làm việc chia sẻ kinh nghiệm về cơ cấu tổ chức và cách thức thực hiện dự án của EVN HANOI

rss1

Đoàn công tác do ông Frehiwot Woldehanna, Bộ trưởng Bộ Nước - Thủy lợi và Năng lượng Ethiopia làm trưởng đoàn cùng các thành viên và ông Văn Tiến Hùng Chủ nhiệm dự án Hiệu quả năng lượng của Ngân hàng Thế giới.

rss2

Đoàn công tác thăm quan tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội

Ông Frehiwot Woldehanna, Bộ trưởng Bộ Nước - Thủy lợi và Năng lượng Ethiopia cho biết: "Dân số của Ethiopia hiện nay đạt hơn 104 triệu người, Ethiopia đang trong giai đoạn chuẩn bị cải tổ đầu tư lưới điện phân phối và được biết trong thời gian qua Ngân hàng Thế giới đề cao những thành công vượt trội trong chương trình điện khí hóa nông thôn và tiếp cận điện năng tại Việt Nam. Chúng tôi hi vọng có thể mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn, thăm quan học tập để hỗ trợ lẫn nhau. Đoàn công tác đã sang làm việc với Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội nhằm chia sẻ kinh nghiệm về 2 lĩnh vực chính sách lập kế hoạch và các hoạt động nâng cao năng lực cần thiết để thực hiện dự án điện khí hóa nông thôn của EVN HANOI".

 DSC0074

Đoàn công tác thăm quan tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng

(Thu Phương)