Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã lập phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV dự kiễn sẽ diễn ra từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020.

EVNHANOI đã lên phương án đảm bảo điện cho khu vực Tòa nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình, các trụ sở Văn phòng Quốc Hội, các khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu họp Quốc hội, các cơ quan thông tin đại chúng. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới với hệ thống ATS tự động chuyển nguồn và máy phát điện dự phòng cùng hệ thống UPS sử dụng cho ánh sáng, âm thanh phía trong hai phòng họp thường vụ, phòng họp báo. EVNHANOI đã bố trí lực lượng ứng trực và sẵn sàng xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h.

DSC 7822

EVNHANOI thực hiện kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

EVNHANOI yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra tiếp xúc, đo công suất đường dây và các trạm cần đảm bảo điện ở trên, phát hiện kịp thời các trường hợp quá tải, tiếp xúc không an toàn để có phương án xử lý. Ngoài ra, các đơn vị đã xây dựng phương án và diễn tập xử lý sự cố để chủ động trong công tác đảm bảo điện cũng như kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống. Tại các trạm biến áp, đội quản lý cũng thực hiện kiểm tra phòng chống cháy nổ.

DSC 7826

EVNHANOI phối hợp với đơn vị quản lý kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

EVNHANOI đã chủ động liên hệ với các đơn vị có liên quan kiểm tra vận hành, thử tải các hệ thống tại các điểm đảm bảo điện. Bố trí tăng cường tuần canh các tuyến cáp từ 0h00’ ngày 19/10/2020 đến hết 24h00’ ngày 20/11/2020 để ngăn ngừa các trường hợp đào bới vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp gây sự cố. Ngoài ra, các Công ty Điện lực đã chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng xử lý sự cố cũng như đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

DSC 7837

EVNHANOI thực hiện kiểm tra các thông số vận hành

DSC 7849

EVNHANOI thực hiện kiểm tra nhiệt độ tiếp xúc của thiết bị

EVNHANOI thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện theo phương án đảm bảo điện đã lập, bám sát và nắm chắc các yêu cầu đảm bảo điện bổ sung để kịp thời huy động các đơn vị thực hiện. Với sự chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV diễn ra thành công tốt đẹp.

(Việt Anh)