Sở Công Thương Hà Nội đang tăng cường kiểm soát các dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây mới. Đồng thời, xem xét bổ sung những sản phẩm công nghiệp và công nghệ sản xuất lạc hậu cần phải loại bỏ.

181022202

Bên cạnh đó, Sở còn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp đã có quy định về quy mô công suất, công nghệ và tiêu chuẩn môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương. Ngoài ra, Sở cũng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

Sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương triển khai chương trình khuyến khích chuyển đổi các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng hiệu suất cao.

(tietkiemnangluong.com.vn)