Chương trình Thời sự ngày 12/12/2016

(Truyền hình Nhân dân)