Ngày 2 tháng 03 năm 2017, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và Công ty Điện lực Thanh Oai đã nhận được thư cám ơn của cán bộ, nhân dân Thôn Cát Động, Thanh Oai, Hà Nội đã tích cực hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện phong trào “Hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm”

Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới được coi là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài và vất vả. Thế nhưng khi lòng dân thuận, Nhà nước và nhân dân cùng làm, thì “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhận thức được điều đó ngay sau khi địa phương đặt vấn đề lãnh đạo và CBCNV công ty Điện lực Thanh Oai đã khẩn trương hoàn thành việc di chuyển cột điện tại cụm dân cư số 1 đến vị trí mới thuộc phần đất dân hiến cho Làng. Với tinh thần nhanh chóng khẩn trương, công việc đã hoàn thành gọn trong ngày để địa phương kịp thời xây dựng tường rào mới.

Qua thư ngoài sự cảm kích, chân thành thay mặt cán bộ và nhân dân Thôn Cát động, lãnh đạo thôn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và Công ty điện lực Thanh Oai thời gian tới.

2936

 

(Bùi Phương)