Ngày 20 tháng 12 năm 2016 Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã nhận được thư cảm ơn của Đài PT - TH Hà Nội về việc đảm bảo điện phục vụ chương trình Cầu truyền hình đặc biệt “Sống mãi với Thủ đô”, diễn ra vào 20h ngày 15/12/2016.

Ban Lãnh đạo Đài PT-TH Hà Nội đã trân trọng gửi lời cám ơn sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện giúp đỡ tích cực của Tổng công ty Điện lực Hà Nội trong quá trình tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946  -  19/12/2016) trong đó có chương trình Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Sống mãi với Thủ đô”.

Để đảm bảo điện phục vụ chương trình Cầu truyền hình “Sống mãi với Thủ đô” tại khu vực diễn ra sự kiện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã chỉ đạo di chuyển và bố trí 02 máy phát 400kVA và 250kVA, 290m cáp nguồn, tăng cường gần 30 ca trực, tổ chức ứng trực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

15245

Thư cảm ơn của Đài PT-TH Hà Nội gửi về Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Đài PT-TH Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ, phối hợp nhiều hơn nữa của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội để Đài PT - TH Hà Nội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

(Bùi Phương)