12-05-2016 11:40:56
(Công lý)- Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến nắng nóng kéo dài, gây áp lực đến việc đảm bảo điện, ổn định sản suất và sinh hoạt của người dân Thủ đô. Nhu cầu sử dụng điện vào các tháng cao điểm mùa Hè tăng gấp 3 lần, thậm