Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, năm 2018 Tổng công ty đã huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư lưới điện với giá trị thực hiện ước đạt 6.110 tỷ đồng, qua đó đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư xây dựng với khối lượng đầu tư lớn tăng 102,0% so với năm 2017.

EVNHANOI tập trung đầu tư lưới điện-Ảnh: Toàn Thắng

Cụ thể, Tổng công ty đã khởi công 10 công trình lưới điện 220kV, 110kV, đóng điện và đưa vào vận hành 12 công trình lưới điện có tính chất quan trọng trong công tác vận hành, tăng cường khả năng truyền tải đường dây và công suất cho các trạm biến áp với năng lực tăng thêm là 714 MVA và 116,2 km đường dây dẫn.

Cùng với đó, EVNHANOI đã hoàn thành đưa vào vận hành gần 300 công trình lưới điện trung, hạ thế với khối lượng đưa vào vận hành là 549 máy biến áp trên tổng công suất 304 MVA và 795 km dây dẫn trung thế, 965 km dây dẫn hạ thế.

Sản lượng điện thương phẩm của EVNHANOI trong năm 2018 đạt 17,9 tỷ kWh, tăng 9,51% so với năm 2017. Chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng) đạt 485,8 phút, thấp hơn 33,2 phút so với kế hoạch năm và giảm 70,2 phút so với năm 2017.

Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,37%, giảm 0,2% so với năm 2017 và thấp hơn kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao 0,59%.

Về dịch vụ khách hàng, EVNHANOI đã chuẩn hoá 83 phòng giao dịch và 74 điểm trực sửa chữa điện; nâng cấp Trung tâm chăm sóc khách hàng theo hướng ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại; cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện; nâng cấp hệ thống đo đếm theo hướng thông minh, tự động hóa hoàn toàn…

Những nỗ lực này của ngành Điện đã góp phần cải thiện rõ rệt môi trường kinh doanh của Thủ đô, góp phần đưa Hà Nội trở thành thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI năm 2018.

Toàn Thắng

(thanglong.chinhphu.vn)