Chương trình thời sự 6h ngày 20/8/2016

(Đài truyền hình Hà Nội)