Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/6/2016

 

(Đài truyền hình Hà Nội)