Ngày 22/5/2016 là thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước.

dambaodienquochoi 09 57 22 907 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai công tác đảm bảo điện với tinh thần cao nhất.

Để đảm bảo điện cho sự kiện trọng đại này, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai công tác đảm bảo điện duy trì chế độ trực tại 4711 địa điểm diễn ra bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Theo đó, EVNHANOI không cắt điện để sửa chữa toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ áp trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ 0h00’ ngày 20/5/2016 đến hết 24h00’ ngày 23/5/2016.

Tại các địa điểm phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 không cắt từ 0h00’ ngày 12/5/2016 đến hết 24h00’ ngày 25/5/2016.

Trước đó các đơn vị đã tiến hành kiểm tra các trạm 110 kV, 220 kV, hành lang tuyến cấp điện cho các trọng điểm, các trạm biến áp, trạm trung gian các đư­ờng dây trung, hạ thế, tiến hành xử lý những bất thường phát hiện trong quá trình kiểm tra, kiểm tra tiếp xúc và có biện pháp không để xảy ra quá tải gây gián đoạn việc cung cấp điện. Đồng thời, tổ chức ứng trực và xử lý sự cố, kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ tăng cư­ờng cho các trạm trọng điểm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trước và sau khi diễn ra Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.Những địa điểm đặc biệt quan trọng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba đình, Nhà Quốc hội, Trụ sở các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; UBND Thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng, các điểm tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu; các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử... trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng.

Theo Việt Cường