Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, công ty con về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại công trường xây dựng.

dl

Để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC), đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công xây dựng các dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1222/CT-EVN ngày 15/3/2018 về việc rà soát, tăng cường công tác quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ tại các dự án đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng thời yêu cầu nhà thầu chính, các nhà thầu phụ (đặc biệt là thi công xây dựng các nhà máy điện) rà soát lại biện pháp/phương án thi công từng hạng mục công trình, những hạng mục công trình có nguy cơ cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng phải tăng cường nhân sự giám sát liên tục tại khu vực có nguy cơ cháy nổ cao và các nhà thầu phải tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng công trình đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đối với phần việc do mình thực hiện.

EVN yêu cầu các Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát thi công phải tăng cường công tác giám sát thi công tại công trường đặc biệt là những vị trí có nguy cơ cháy nổ cao; kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố ngay các thiếu sót, vi phạm về an toàn, phòng chống cháy nổ; tăng cường tổ chức kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về PCCC.

Đồng thời đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động. Yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trước khi cho phép tiếp tục thi công.

(evn.com.vn)