Qua kiểm tra định kỳ đường dây trung thế 22 kV tuyến 478-E6, tại vị trí cột số 41 (BTLT-12m), Điện lực Nam Sông Hương mới đây đã phát hiện hộ dân ngụ tại 176 Hải Triều, phường An Đông, thành phố Huế sử dụng dây gấc xanh để treo lồng bẫy chim trực tiếp lên đường dây trung thế 22 kV sử dụng dây bọc AV-185.

 Được biết, người dân sử dụng ná cao su tự chế kèm dây gấc xanh bắn vòng qua đường dây trung thế 22kV và kéo lồng bẫy chim lên vị trí như hình ảnh kèm theo dưới đây.

Lồng bẫy chim được treo trực tiếp lên dây trung thế 22 kV, tuyến 478-E6. Ảnh: evn.com.vn

Hành vi này đã vi phạm điều cấm tại điều 4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về An toàn điện.

Sau khi thu hồi lồng bẫy chim (chưa có sự cố về con người và thiết bị), Điện lực đã tiến hành nhắc nhở hộ dân về hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp nêu trên, đồng thời gửi thông báo an toàn đến UBND phường An Đông, đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn có ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, đặc biệt là hộ dân tại khu vực đường Hải Triều, tránh để các trường hợp tương tự xảy ra.

 
(evn.com.vn)