19h45 ngày 25/7/2019 trên chương trình Hà Nội Đẹp & Chưa đẹp kênh H1 Đài truyền hình Hà Nội