Bản tin 18h30 ngày 21/7/2019 - Đài Truyền hình Hà Nội