Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trong năm 2018 có diễn biến phức tạp. Bão và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện nhiều và sớm. Mưa lũ lớn có thể gây úng lụt tại các vùng trũng trên một số địa bàn tại Hà Nội, đặc biệt là những khu vực trũng. - Báo Công Thương