Bản tin tài chính kinh doanh trưa ngày 24/5/2018- Đài truyền hình Việt Nam