Chương trình bản tin 18h00 ngày 05/ 05/ 2018

(Đài Truyền hình Hà Nội)