Chương trình Thời sự 18h30 ngày 07/02/2018

(Đài truyền hình Hà Nội)