Chương trình Hà Nội Đẹp và Chưa đẹp ngày 05/9/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)