Chương trình Hà Nội Đẹp & Chưa đẹp ngày 31/8/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)