Chương trình Hà Nội Đẹp và Chưa đẹp ngày 24/8/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)