Chương trình Hà Nội 18:00 ngày 16/8/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)